تی - بوک

معرفی کتاب

 

-   دکتر شما آدم زیبایی هستید. با ذهن پاک. قوی. ولی همیشه به نظر میاد دارین قلبتونو رو زمین دنبال خودتون می کشین. از حالا به بعد، کم کم باید خودتونو واسه مرگ آماده کنین. اگه همه انرژیِ آینده تونو صرف زندگی کنین، نمی تونین خوب بمیرین. باید دنده ها رو عوض کنین، هر دفعه یه کم. به یه تعبیر، زندگی و مرگ به یه اندازه ارزش دارن.

ساتسوکی در حالی که عینکش را برمی داشت و به صندلی عقب تکیه می داد گفت: نیمیت یه سوالی بپرسم؟

-  بفرمایین دکتر.

-   تو واسه مردن آماده شدی؟

نیمیت انگار چیز بدیهی ای را بیان می کرد گفت: من همین الانم نیمه مرده م. (از داستان تایلند)

 

|شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱| ٥:۱٧ ‎ب.ظ|Nazanin نظرات ()