تی - بوک

معرفی کتاب

سرانجام گفتم:" به خاطر بچه ها، تو... تو نمی توانی به خاطر بچه ها کمی تحمل کنی؟" سوالم اشکش را به یک باره خشکاند. پس من هیچ نمی فهمیدم؟ این خود را کشتن، به خاطر آن ها بود. برای آن که رنج نکشند. برای آن که شاهد جر و بحث پدرمادرشان نباشند و وسط شب گریه نکنند. چون در خانه ای که آدم ها یکدیگر را دوست ندارند، بچه ها نمی توانند بزرگ شوند، این طور نیست؟

نه. نمی توانند. شاید قد بکشند اما بال و پر نخواهند گرفت.

 

|پنجشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩۱| ۸:۳٩ ‎ب.ظ|Nazanin نظرات ()