تی - بوک

معرفی کتاب

می دانستم که سفر واقعی بعد از بازگشتن و آن موقع شکل می گیرد که همه ی روزهایی که بعداً خواهند آمد از خودش پُر می کند، و این حس سرگشتگی را از یک زمان به زمان دیگر و از یک مکان به مکان دیگر می برد. سفر یعنی تصویرهایی که تصویرهایی دیگر را می پوشاند. سفر یعنی کیمیای پنهان. سفر یعنی اعماق عکسی که آن جا سایه هامان حقیقی تر از خودمان به نظر می رسند. پس مشکل ترین چیز فقط این است که مجبور باشی از جایت بلند شوی، بدون این که جایی باشد که به آن جا بروی. اما نمی دانستم وقتی که برگشتم دیگر این بدبختی شامل حالم نخواهد شد، زیرا میعادگاهی خواهد بود در ساحلِ سِن، که چند روز بعد به آن جا خواهم رفت.

 

|دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۱| ۱٠:۱٧ ‎ق.ظ|Nazanin نظرات ()