شهری چون بهشت - مجموعه داستان

 

نویسنده: سیمین دانشور

ناشر: خوارزمی

تعداد صفحات: 214

قیمت: 40000 ریال (چاپ هفتم)

 

 

فهرست:

- قلم انداز

- شهری چون بهشت

- عید ایرانی ها

- سرگذشت کوچه

- بی بی شهربانو

- زایمان

- مدل

- یک زن با مردها

- در بازار وکیل

- مردی که برنگشت

- صورتخانه

 

/ 0 نظر / 10 بازدید