بالاخره یه روزی قشنگ حرف می زنم - مجموعه داستان

 

نویسنده: دیوید سداریس

مترجم: پیمان خاکسار

ناشر: چشمه

تعداد صفحات: 233

قیمت: 85000 ریال (چاپ دوم)

 

 

فهرست:

- مقدمه

- بتاز کارولینا!

- رویاهای غول آسا، عُرضه های کوتوله

- مهندسی ژنتیک

- دوازده لحظه در زندگی هنرمند

- تو نمی تونی خروس رو بکُشی

- جوانان در آسیا

- منحنی یادگیری

- پسر گنده

- جهش بزرگ رو به جلو

- غذای ویژه ی امروز

- شهر فرشتگان

- درخشان مثل الماس

- Nutcracker.com

- دوباره دیروز می بینمت

- بالاخره یه روزی قشنگ حرف می زنم

- Jesus Shaves

- کرم نوار

- بکنش دو تا

- به یاد آوردن کودکی ام در افریقا

- شهر نور در تاریکی

- من به کیِف اعلام وفاداری می کنم

- جیب بُر و جیب بُریانی

- دختره داشت جلوی چشمم می مرد

- آدم باهوش

- نمایش آخر شب

- هر چه پوشیده را می خورم

 

/ 0 نظر / 7 بازدید