فرار

اریک از طرف دیگر فقط می خواست مشکلشان رفع و رجوع شود. رویش سرپوش بگذارند. به نظر اریک، رفتار خوب باعث می شد احساس خوب دوباره زنده شود، می شد با صورت ظاهر عشق سر کرد تا شاید خودِ عشق را دوباره پیدا کنی. و اگر اصلاً چیزی بیشتر از صورت ظاهر وجود نداشت – خُب همان هم کفایت می کرد. اریک می توانست با آن سر کند.

ژولیت ناامیدانه با خودش گفت، البته که می توانست. (از داستان سکوت)

 

/ 0 نظر / 8 بازدید