پیله و پروانه

من دارم محو می شوم، آهسته ولی حتماً. مثل دریانوردی که ناپدید شدن آهسته ی خانه اش را روی ساحل نگاه می کند، من گذشته ام را می بینم که دور می شود. زندگی گذشته ام هنوز درون من شعله می زند ولی به مرور بیشتر و بیشتر به خاکسترهایی از خاطره تبدیل می شود.

 

/ 0 نظر / 14 بازدید