عاشق

 

نویسنده: مارگریت دوراس

مترجم: قاسم روبین

ناشر: نیلوفر

تعداد صفحات: 116

قیمت: 25000 ریال (چاپ هفتم)

 

 

 

 

درباره ی کتاب: دوراس از نوجوانی خود می گوید. از مردی که دوازده سال از او بزرگ تر بود و به او عشق می ورزید. دخترک ولی او را برای پولش دوست داشت و امکاناتی که می توانست برایش فراهم کند تا از محیط خفقان آور و تاریک خانه که مادر و دو برادرش در آن زندگی می کردند، بگریزد.

از مادر و برادرانش می گوید و تاثیری که بر زندگی و انتخاب مسیرش داشتند...

/ 0 نظر / 11 بازدید