احتمالاً گم شده ام

 

آخ وقتی این بچه ها به سوال کردن می افتند آدم بیچاره می شود... من چه جوری به دنیا آمدم؟ چه جوری خدا من را گذاشته توی دل تو؟ اصلاً خدا کجاست؟ چرا نمی شود دیدش؟ مُردن یعنی چی؟ این میوه ها چه طور از تو درخت ها می آیند بیرون؟ چرا نمی شود این سنگ ها را خورد؟ معده یعنی چی؟ بی شعور یعنی چی؟ چرا گربه ها می گویند میو؟ چرا من پنج تا انگشت دارم؟ چرا این بچه ها دارند توی خیابان این گُل ها را می دهند به ما؟ یعنی چی که این گل ها را می فروشند؟ وووووووو....

 

/ 0 نظر / 11 بازدید