کاناپه ی قرمز

عشقی که به دنبالش می رفتم عشق خیلی طولانی یی نبود، اما طوری بود که انگار همه ی عشق های دیگر را هم در خودش دارد. انگار که همه ی آن ها را در داستانی جمع کرده بود که به نظرم می آمد در عین حال هم چندتاست هم یکی. مثل این بود که آن خانم پیر در این قطار به دنبالم می آمد. خیلی به او فکر می کردم. من و او، هرکدام به روش خاص خودش، به طرف آن لحظه هایی از زندگی مان می رفتیم که همه چیز از آن ها شروع شده بود.

 

/ 0 نظر / 13 بازدید