فرار

همان چیزی که گنجینه ی با ارزشت بود. دیگر فکرش را هم نمی کنی. چیزی که زمانی تصورِ از دست دادنش را هم نمی کردی، حالا تبدیل شده به چیزی که به زحمت به خاطر می آوری.

همین جوری است دیگر.

.... تعداد کمی از آدم ها، خیلی کم، گنجینه ای دارند، و اگر داشته باشند باید دو دستی به آن بچسبند. نباید بگذارند کسی سدِ راهشان شود و آن را از چنگشان دربیاورد. (از داستان اتفاق)

 

/ 0 نظر / 8 بازدید