جهالت

 

همه در مورد آینده اشتباه می کنند. انسان تنها می تواند از لحظه ی اکنون مطمئن باشد. اما آیا به راستی این طور است؟ آیا به راستی می تواند اکنون را بشناسد؟ آیا می توان درباره اش قضاوت کرد؟ معلوم است که نه. اگر نمی دانیم اکنون، ما را به کدام آینده رهنمون می شود، چه طور می توانیم بگوییم این اکنون خوب است یا بد، که سزاوار دلبستگی ماست، یا بی اعتمادی مان، یا نفرتمان؟

 

/ 0 نظر / 6 بازدید